Menu

Specialtræning U13 - U19

Som en del af vores sportslige strategi om at tilbyde mest mulig individuel opmærksomhed til vores spillere, har vi etableret individuel specialtræning af spillerne i U13 - U19 regi. Vi tror på, at jo mere individuel træning og opmærksomhed, man kan give spillerne des
bedre betingelser for deres udvikling. Derfor forsøger vi at skabe som meget rum som muligt til dette.
Specialtræningen tager udgangspunkt i talentmanualen og de færdigheder, der prioriteres i U13 - U15 samt spillerens individuelle udviklingsplan.

Der er følgende tilbud i forbindelse med specialtræning:

  • Individuel specialtræning
  • Afslutningstræning
  • Oprykningstræning med årgangen over
  • Udviklingskampe på tværs af årgange

Det er Ungdomsudviklingstræneren, der koordinerer og strukturer træningen således, at spillerne får optimalt udbytte af træningen/kampene.

Luk