Menu

Klubbens historie

Den 25. maj 1900 var der nogle driftige mennesker i Middelfart, som startede ”Middelfart Gymnastik- og Idrætsklub”. MG&IK var gennem flere år en urokkelig stamme. I 1925 skete der dog det, at ”Arbejdernes Idræts- og Boldklub” blev stiftet og frem til 1948 kørte de to foreninger parløb. I 1948 enedes man om at sammenslutte de to foreninger til ”Middelfart Gymnastik- og Boldklub” det MG & BK, som vi kender i dag.

Klubbens fodboldaktiviteter var i starten spredt på baner rundt om i kommunen. I takt med at MG & BK udviklede sig, blev der behov for bedre faciliteter og i 1968 gik man i gang med etableringen af banerne ved Danmarksvej. I 1970 blev de nye baner og det kommunale omklædningshus på Færøvej taget i brug.
Det var et meget stort ønske i klubben at få eget klubhus. Takket være en stor arbejdsindsats fra klubbens medlemmer gik dette ønske i opfyldelse i 1972. Lige siden har klubhuset dannet rammen om mange aktiviteter i klubben.

Klubbens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i legemsøvelse – specielt gymnastik og fodbold – derfor fandt man det hensigtsmæssigt at dele klubben op i en gymnastikafdeling og i en fodboldafdeling. De to afdelinger er forankret i hovedafdelingen, men kører med hvert sit regnskab og hver deres bestyrelse. Gymnastikafdelingen bruger flittigt klubhuset til møder og klubaftner.

Gennem mange år blev der afholdt byfester i Middelfart. Det er tiden løbet fra. Nu har vi i stedet ”Rock Under Broen”, som arrangeres af MG & BK`s støtteforening ”Vennerne”, hvor mange af klubbens medlemmer hvert år gør en kæmpe indsats.

Gennem årene især i 80`erne arrangerede ”Fodboldens venner” flere koncerter i Lillebæltshallerne, hvor det lykkedes at få kendte navne på plakaten. I dag har ”Vennerne” genoptaget dette arbejde via initiativet ”Halkoncerter i Middelfart”, som i 2017 har store navne som Albert Hammond, ToTo og Status Que ”The last night of the electrics” på programmet.

I 1963 blev ”MG & BK`s Støtteforening” stiftet, og lige siden har der hver søndag i vinterhalvåret været afholdt bankospil for at skaffe penge til klubbens aktiviteter. I starten var det på den gamle Kongebrogården og da Lillebæltshallen blev bygget, flyttede man dertil.

Sidst men ikke mindst gør de mange frivillige ledere et stort stykke arbejde. Uden deres indsats ville klubben ikke være det, den er i dag.


Middelfart Boldklub, som er den semiprofessionelle afdeling, blev stiftet i 2014. De spiller i 2. division og har en erklæret ambition om at spille sig op i 1. division.

Luk