Menu

Generel info

Vejledning for trænere og medhjælpere.

Kontakter:

Sekretær og ansvarlig for holdtilmelding, kampfordeler og kontrakt:
Lykke Mathiesen, kontor@mg-bk.dk, 4022 0143

Banefordeler: Kjeld Refsgaard, banefordeler@stofanet.dk

Tøj ansvarlig:

Nøgler: Anders Hansen, aha@mg-bk.dk

Materiale ansvarlig: Nico Deconinck

Klubhus og cafeteria: Klubhusbestyreren

Beskrivelse af ansvarsområder:

Klubhusbestyrer:

Klubhusbestyreren står primært for driften af Cafeteriet

Åbningstider for Cafeteriet den 01.04 - ca. 15.11
Mandag - torsdag: 16.00-21.00
Fredag: Lukket
Lørdag - søndag: Følger for det meste kampplan
Det er muligt at låne klubhuset til arrangementer for dit hold. Dette aftales med klubhusbestyreren.

Nøgle til klubhuset:
Der udleveres en nøgle og adgangskode til klubhuset, som giver adgang til trænerfaciliteter.
Der betales et depositum, som du får tilbage, når du afleverer nøglen til klubben igen.
Nøglen skal afleveres, når du stopper som træner og din kode bliver slettet.

Spillertøj:
Klubben står for tøjvask. Det foregår ved, at hvert hold har sit eget tøj, som efter brug skal lægges i plastikkassen med holdets navn på og sættes i gangen under hylderne ved drikkedunkene. Når tøjet er vasket, bliver det lagt i skabet tilhørende holdet. Har du som træner mulighed for sponsortøj - kontakt den tøjansvarlige.
Tøjvask er lukket i vintersæsonen.

Bolde:
Der er adgang til træningsbolde, som efter endt træning lægges tilbage i burene og der låses.
Hæng veste og toppe på burene. Skal også fastgøres. Boldposer hænges på krogene.

Hjørneflag og træningsremedier:
Findes i skuret. Det er trænerens ansvar at sætte dem ind i skuret efter endt træning/kamp.
Husk at skuret skal være låst

Oppustelig fodboldbane:
Klubben har en oppustelig fodboldbane, som efter aftale med klubhusbestyreren, kan stilles op til fodboldskole, stævner mm.

Dommer – hjemmekampe i turneringen:
Indtil U12 skal træneren selv sørge for dommer. Det kan være en forælder, træner eller anden person, der dømmer disse kampe. Klubben har en gruppe på Facebook, hvor trænere kan skrive opslag for at finde en dommer. Gruppen hedder ”MG & BK dommere og kampledere”.
Når holdet starter med at spille turnering som U12, sætter klubben dommer på, hvis ikke DBU står for det.
Hvis du rykker en kamp, skal du kontakte klubben ang. rådighed af bane.
Hvis der allerede er påsat dommer, skal du selv sørge for at kontakte dommeren og rykke aftalen eller finde en ny dommer.
Liste over klubbens uddannede dommere findes under ”DOMMERLISTE”.
I nogle rækker sætter DBU dommer på.

Dommer til stævner under DBU turnering:
Træneren skal sætte dommer på til stævner. Der afregnes for effektiv tid, der dømmes. Eventuel ventetid mellem kampene honoreres ikke. Husk at udfylde antal kampe og spilletid.

Holdkort:
Holdkort udfyldes elektronisk før kampen i DBU fodboldapp, via Mit DBU eller i KampKlar. Umiddelbart efter kampen indrapporteres resultatet af hjemmeholdet. Hvis ikke det gøres, får klubben en bøde fra DBU. Resultatet kan også indtastes via DBU fodboldapp.
Der skal resultatindberettes for U8 og opefter. Resultater for U8-U11 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da DBU Fyn bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt.

Trænerkontoret (i kælderen):
Her har du adgang til computer og printer, som må benyttes i forbindelse med dit arbejde for klubben.

Træningstider:
Udendørs: fastlægges i samarbejde med banefordeler før opstart af udendørssæsonen.
Du modtager en mail om dette. I vintersæsonen er der adgang til træning på vinterbanerne foran Lillebæltshallerne og på kunstgræsbanerne. De yngste træner tidligst på eftermiddagen og jo ældre, man er, jo senere træner man.
Indendørs: fastlægges i samarbejde med banefordeler i efteråret. Du modtager en mail om dette.
Træning foregår i Lillebæltshallerne fredag og lørdag. Spørg banefordeler efter andre muligheder.

Vintertræning:

 • Når du forlader klubhuset, skal der låses og alarmen sættes til - også imedens I træner.
 • Hold venligst orden og ryd op efter jer. Klubhusbestyreren har ikke sin daglige gang i klubhuset i vinterperioden.
 • Lyset på vinterbanen styres via kalenderen, så vær opmærksom på, at jeres træningstider skal være booket hos Lykke.

Træningskampe – kunstgræsbaner (op til og med U19):

 • Forespørgsel og booking sker hos Lykke. Tænd og sluk af lys styres via tiderne i kalenderen.
 • Se kalender for kunstgræsbaner her på siden.
 • Hvert hold kan reservere og afholde 10 træningskampe om året, hvor klubben betaler for lokaldommer. Klubben dækker ikke eventuelle dommerudgifter til træningsstævner.
 • Derudover kan kunstgræsbanerne reserveres efter behov samt tilgængelighed.
 • Udefra kommende betalende klubber kan dog få tildelt disse tider indtil 14 dage før kampdato.

Vinterbane (Skippervej) græs:

 • Forespørgsel og booking af træningskampe hos Lykke.
 • Se kalenderen for banen her på siden
 • Åbning og lukning pga. af sne og frost afgøres af kommunen.

Dommerafregning træningskampe:

 • Kan man benytte egne kampledere eller dommere betaler klubben.
 • Benyttes udefrakommende dommer med kørsel afholder MG & BK ikke udgiften.
 • Aftale med MG & BKs kampledere og dommere foregår til enhver tid af træneren selv. Husk at notere antal minuter effektiv spilletid.
 • Listen findes under ”DOMMERLISTE”
 • Afregning foregår via dommerseddel, som kan afleveres i postkassen i klubben eller til klubhusbestyreren
 • Herefter overføres betalingen hurtigst muligt.
 • Dommerafregningsseddel kan printes under ”DOMMERAFREGNING”. Husk at træneren skal underskrive den.

Forhold omkring kunstgræsbaner - vejret:

 • Vores erfaringer er baseret på de tidligere år. Der bliver løbende holdt øje med vejrudsigten.
 • Bliver der varslet frostvejr, vil der blive saltet et par dage i forvejen.
 • Omkring snefald, er vi meget afhængige af, hvor voldsomt det er. Begynder det f.eks. at sne fra kl. 22.00 om aftenen og frem til kl. 12.00 næste dag, vil der ikke være mulighed for, at spille om aftenen. Det tager cirka mellem 6-8 timer at få banet ryddet. Stopper det ved 6-tiden om morgenen, og højden af sne ikke er mere end 30-40 cm, har vi en chance for at få det ryddet med den lille traktor. Er der mere sne end 40 cm, har vi ikke mulighed for at få det fjernet, og så kan vi kun håbe på, at der indtræffer tøvejr. Der vil ikke være noget varsels-system, men kun den sunde fornuft, som råder.
 • Der vil være løbende vedligeholdelse, som ofte blive gennemført om formiddagen.

Omklædning - vintertræning:

 • Der er tidslås på dørene til omklædningsrummene med indgang fra parkeringspladsen.
 • Der er adgang til rum 1 - 2 - 3 - 4. Rum 6-7-8-9 er aflåst.
 • Der er adgang mellem kl. 16-22 på hverdage og kl. 8-20 i weekender.
 • Skal man have adgang derudover, kræves det, at Kommunen kontaktes.
 • HUSK at rydde op (også i modstanderens omklædning) og at slukke lyset og lukke døren når bygningen forlades.
 • Vi er fælles om at passe på MG & BK – så lås klubhuset og skuret, sluk lyset og pas på vores materialer.

Baner:
Middelfart Kommune ejer banerne og de bestemmer over og frigiver banerne, når de skønner, at det er ansvarligt i henhold til frost, sne og baneforhold i øvrigt. Opmåling og kridtning foretages umiddelbart efter frigivelsen af banerne. Alle træner får besked om åbningen af banerne via mail.

Sekretær og kampfordeler:
Lykke Mathiesen
Tlf. 40 22 01 43
kontor@mg-bk.dk

Hjemmeside:
På hjemmesiden lægger klubben foto af trænerne og træningstider ud. Desuden kan du følge med i nyheder om klubben her. Hvis du gerne vil have bragt en nyhed om netop dit hold, kan du sende det på mail til Lykke, som lægger det på hjemmesiden.

Facebook:
www.facebook.com/mgbk.dk
Du er meget velkommen til at bidrage med foto og korte opdateringer om dit hold.
Med Facebook vil vi gerne i kontakt med medlemmer, trænere, ledere, forældre og frivillige hjælpere og lokalsamfundet i det hele taget.
Øvrige grupper:
MG & BK dommere og kampledere                  - Her kan du søge efter klubbens dommere eller kampledere
MG & BK trænere og holdledere U05 - U11      - Her kan du dele dine erfaringer med dine trænerkollegaer
MG & BK trænere og holdledere for U10 - U17 - Her kan du dele dine erfaringer med dine trænerkollegaer

Holdtilmelding:
Sker for foråret primo februar. For efteråret typisk medio juni. Det er kampfordeleren, der står for holdtilmelding.
Inden turneringsstart skal træneren fastsætte tidspunktet for afholdelse af hjemmekampe. Du får en mail fra kampfordeleren, som du bedes svare på inden tidsfristens udløb. Kampe kan efterfølgende flyttes ved at kampfordeleren indsender et ønske til modstanderen via Klubofffice, men vær opmærksom på, at det er et meget større arbejde at flytte kampe efter fristen. Så når du får oversigten over dit holds kampe i en turnering, bedes du tjekke med din kalender, om du evt. også skal have flyttet en dato for en kamp inden fristen udløber.

Indendørsstævner:
På vores hjemmeside lægges alle invitationer som klubben modtager til stævner ind.

Øens Hold talenttræning:
Trænere for U13/U14 får i efteråret mulighed for at melde særligt talentfulde spillere på deres hold til områdetræning med andre spillere på Fyn. Det er ekstratræning fra november-marts. Øens Hold udtrækker de kvalificerede.

Sportschef pige/dame:
Sportschefens ansvarsområde er:
Trænerrekruttering i samarbejde med ungdomsformanden
Træneruddannelse og fastholdelse
Kontaktperson for trænere og forældre
Spillerudvikling - Øens hold samarbejde og evt. nye samarbejdspartnere
I samarbejde med resten af trænergruppen at videreudvikle MG & BK som fodboldklub.
Her kan du læse om, hvordan klubben foreslår, du som træner organiserer en årgang og fordeler roller og opgaver.
Desuden kan du læse klubbens målsætning for de enkelte årgange.

Organisation af årgange, roller og opgavefordeling

Klubbens målsætning for U5-U19

Fodboldskole:
Klubben afvikler DBU`s fodboldskole i den første uge af skolerne sommerferie.
Desuden er klubben vært for DBU`s Pigeraketten forår eller lige efter sommerferien.

Kontingent:
Opkræves 2 gange årligt i april og september. Den første måned er prøvetid. Herefter skal man indmeldes.
Når man har betalt for enten forårs- eller efterårssæsonen, har man adgang til at vintertræne også.

Indmeldelse/udmeldelse:
Man skal lave elektronisk ind- og udmeldelse via vores hjemmeside.

Spillercertifikat:
Nye medlemmer skal ved indmeldelse skrive, hvilken klub de har spillet i sidst. Ud fra det bliver der indhentet spillercertifikat. Det foregår elektronisk via kluboffice. Det er trænerens ansvar at sikre, at spillercertifikater på deres spillere er i klubben.

Rock Under Broen:
Du skal som træner deltage aktivt, hvis muligt. RUB er en vigtig del af MG & BK, derfor har vi også brug for dig og den kontakt, du har med spillernes forældre.

Trænerkontrakt og børneattest:
Kontrakter udfyldes og underskrives i samarbejde med sportschefen eller bestyrelsen.
Klubbens sekretær indhenter børneattest på alle trænere ved ansættelse i klubben. Attest fornyes én gang om året.

Forsikring af frivillige:
Foreningen er medlem af DGI og berettiget til at opgøre medlemmer gennem CFR, og derfor omfattet af Idrættens Forsikringer. Idrættens Forsikringer dækker alle, der udfører et frivilligt arbejde for foreningen. Læs mere her

Luk