Menu

Procedurer for rekruttering

Scouting af spillere i andre klubber:
MG & BK scouter ikke aktivt spillere, men forholder sig udelukkende til dem som henvender sig.

Hvem fra klubben, kontakter anden klub/forældre/spiller:
Hos MG & BK skal I kontakte enten
Talentchef, Simon Gade via enten mail: skg@mg-bk.dk eller tlf. nr.: 20121124 eller
Head of Coaching, Nico Deconinck via mail: nd@mg-bk.dk eller tlf. nr.: 21963463

Hvordan klubben håndterer henvendelser fra forældre/spiller:
Når en spiller eller forældre kontakter MG & BK, vil Talentchefen eller Head of Coaching tage en telefonsamtale med spillerens forældre, og afstemme forventninger og argumenter for et muligt klubskifte. Det er vigtigt, at det er en ærlig samtale med en klar forventningsafstemning.
Der vil derefter lægges op til, at spilleren prøvetræner i MG & BK i periode, som tilpasses den enkelte spillers behov og ønsker, og efterfølgende vil der være en opfølgende samtale om forløbet og forventninger til et eventuelt klubskifte.

Hvordan klubben håndterer henvendelser fra forældre/spiller:
Talentchef/Head of Coaching afgør sammen med årgangens cheftræner, om det giver mening med et klubskifte for den enkelte spiller.

Klubbens politik vedr. kontakt af spillere via sociale medier:
Det er ikke tilladt at kontakte MG & BK’s spillere direkte via sociale medier, og en henvendelse skal altid foregå via Talentchef/Head of Coaching.

Plan for hvordan det sikres, at spillere, der ikke slår til i klubben, fortsat kan fastholdes i fodbold:
Da MG & BK ikke aktivt scouter og klubskifte kun kommer på tale på baggrund af egen henvendelse af spillere fra anden klub, er der ikke udarbejdet en fast procedure for at fastholde den enkelte i fodbold. Der er dog altid en intern opfølgning ved ønske om udmeldelse eller skifte til anden klub væk fra MG & BK.

Grundlæggende holdning til spillere i MG & BK:
I MG & BK har vi spilleren i centrum, hvilket betyder, at vi ønsker at kigge på den enkelte spillers motivation, færdigheder samt fysiske og mentale modenhed, når der lægges planer for spillerens udvikling.

Vi er bevidste om vores plads i ”fødekæden”, når vi udvikler spilleren med et niveau, som bliver
interessante for klubber med højere licenstildeling. Derfor har vi indgået et loyalt samarbejde med OB for
at kunne tilbyde vores dygtigste spillere sparring på højeste nationale niveau.

Nedenstående tager udgangspunkt i spilleren, men uden at gå på kompromis med klubbens værdier som
loyalitet, tillid og ærlighed.

Procedure når klubber udefra henvender sig:
Talentchef/Head of Coaching kontakter spillerens træner og forældre for at informere om henvendelsen. I samråd med disse lægges en plan for spillerens udvikling i MG & BK regi.
(Det kan evt. inkludere et OB-forløb, træning eller kampe med årgangen over eller andre tiltag)

Såfremt der bliver rettet henvendelse til en MG & BK spiller uden om Talentchef/Head of Coaching, skal denne kontaktes hurtigst muligt.
Hvis spilleren vælger at indgå forløb og træning med andre klubber end OB:
I tilfælde af, at spilleren vælger at tage til prøvetræning og indgå forløb med en anden klub forholder MG & BK sig således:

• Det forventes, at spilleren under hele forløbet orienterer om, hvilke træninger, kampe, samtaler
m.v. spilleren deltager i for den anden klub.
• Det, at spilleren forholder sig loyalt til MG & BK, og deltager og prioriterer træninger og kampe for MG & BK, og således kun deltager med den anden klub, når det ikke influerer på MG & BK’s kalender.
Dette kan fraviges, hvis andet aftales med spillerens træner og Talentchef/Head of Coaching i MG & BK.

Andet:
• Spilleren/spillerens forældre skal selv stå for koordinationen mellem klubber, trænere og andre,
hvorimod Talentchef/Head of Coaching sikrer koordination og kommunikation i OB-forløb.
• Spilleren bliver udtaget til kamp på lige vilkår med andre spillere på holdet uanset forløb/træning i
andre klubber m.v.
• Hvis det opleves, at forløbet påvirker spilleren uhensigtsmæssigt, tages der kontakt til
Talentchefen

MG & BK følger naturligvis DBU’s “Regelsæt for klubskifter”, og sikrer at den afgivende klub altid,
hurtigst muligt, bliver informeret angående henvendelser fra den pågældende klubs spillere.

Luk