Menu

Velkommen i klubben

Information til spillere og forældre

Åbningstider for Cafeteriet den 01.04 - ca. 15.11
Mandag - torsdag:  16.00-21.00
Fredag:                 Lukket
Lørdag - søndag:   Følger for det meste kampplan 

Baner:
Middelfart Kommune ejer banerne og de bestemmer over og frigiver banerne, når de skønner, at det er ansvarligt i henhold til frost, sne og baneforhold i øvrigt. Opmåling og kridtning foretages umiddelbart efter frigivelsen af banerne, så de er klar til turneringsstart. Træneren får besked om åbningen af banerne.

I vinterperioden trænes der på kunstgræsbanen, vinterbanen foran Lillebæltshallerne og indendørs i Lillebæltshallen.
Klubben går ind for, at man spiller fodbold hele året og vi har rigtig gode faciliteter til det.

Spillertøj:
Klubben står for al tøjvask i forårs- og efterårssæsonen. I vinterperioden er det trænerens ansvar at fordele opgave med tøjvask i forældregruppen. Har du som forælder mulighed for at bidrage med sponsortøj – kontakt ungdomsformand Per Løvstad, 4079 2418.

Indendørsstævner:
Her på hjemmesiden lægges alle invitationer ind, som klubben modtager til stævner. Træneren kan frit tilmelde sit hold til stævner. Som hovedregel skal det betales af egen holdkasse eller ved brugerbetaling.

Fodboldskole:
Klubben afvikler hvert år DBU`S Fodboldskole i den første uge af skolernes sommerferie.
Desuden er klubben vært ved DBU`s Pigeraketten, som bliver afviklet i foråret eller lige efter sommerferien.

Børneattest:
MG & BK`s trænere underskriver alle på politiets børneattest for at sikre vores spillere og klubben.

Rock under Broen:
Rock under broen har stor betydning for MG & BK. RUB har gennem mange år bidraget meget positivt til klubhusets istandsættelse og muliggjort investeringer som bl.a. kunstgræsbanen.
MG & BK har brug for frivillige hjælpere til det årlige arrangement. Det er vigtigt, at du som forældre støtter op om dette arbejde.

10 gode råd til forældreopførsel på sidelinjen:
De 10 forældrebud

  • Mød op til træning og kamp - dit barn sætter pris på det
  • Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille.
  • Ophold dig kun langs den ene sidelinje – og i god afstand til trænere og spillere.
  • Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
  • Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder.
  • Skab god stemning ved kampene – byd f. eks. udeholdets forældre på kaffe.
  • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet.
  • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
  • Bak op om holdets og klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn.
  • Husk på, at det er dit barn, der spiller fodbold, ikke dig

Kontingent:
Opkræves 2 gange årligt I april og september. Den første måned er prøvetid. Herefter skal man indmeldes.
Når man har betalt for enten forårs- eller efterårssæsonen, har man adgang til vintertræning også.
Kontingentkasserer: Jan Bennike, mail: jan@bennike-el.dk
Indmeldelse/udmeldelse:
Foregår elektronisk via hjemmesiden.

Luk