Menu

Talentudvikling

Steffen har ansvaret for:

U14 – U19 hold, og i samarbejde med sportschefen i MG & BK at sammensætte et stærkt team omkring disse årgange.

Skabe en god og stærk træningskultur og derigennem et elitært miljø, der gør det muligt på sigt at få flere egne udviklede spillere igennem til divisionsholdet.

Skabe den blå tråd i træningen fra U14 – U19

Skabe grobund for T-licens og herefter B-licens

Optimerer overgangen fra årgang til årgang

Mandat til op- og nedrykning af spillere

Planlægning af træning i samarbejde med trænerne

Skabe et trænerforum og gennem dette skabe et stærkt og kompetenceudviklende trænermiljø

Det er desuden meningen, at Steffen skal være ansvarlig for at organisere morgentræning og etablering af skoletilbud til de dygtigste og mest træningsparate spillere fra 7. – 9. klasse og på gymnasiet i Middelfart i den nærmeste fremtid.

For yderligere informationer kan du kontakte sportschef i MG & BK Lars Lykke Sørensen på 2333 2386.