Menu

Børne- og breddekoordinator for U5-U9

image
23. marts 2021 kl. 09:15

Nyt fra ungdomsformanden

Jeg er utrolig glad for at kunne byde Anne Christine velkommen som Børne- og breddekoordinator for U5-U9 i MG & BK. Hendes opgaver bliver mangeartet og med et særligt fokus på trivsel på holdene. Anne Christine er et kæmpe aktiv i en klub som vores med hendes kæmpe engagement og evige gejst.
Lars Lykke vil fortsat som Sportschef have det sportslige ansvar i tæt samarbejde med Anne Christine.

Anne Christine fortæller: ”Vores familie skiftede for fire år siden tilværelsen i centrum af København ud med en roligere hverdag i Middelfart, hvor specielt naturen og byens aktive foreningsliv tiltrak os. Vi er generelt en sportsglad familie, som elsker at spille alt fra fodbold til tennis og basket.
Siden da er det blevet til mange timer på og omkring banerne i MG & BK, og jeg har for alvor set, hvilken stor værdi det er for børn, at være en del af et aktivt fællesskab, og vigtigheden i at få børn til naturligt at etablere en aktiv hverdag, hvor deres motorik, koordination og koncentration styrkes. Al forskning peger unægteligt på, at hvis først der etableres et trygt og sundt forhold til et aktivt foreningsliv, så vil det give værdi langt ind i børnenes voksne liv.

Vi har 3 børn i alderen 1 til 6 år, som ikke bare har forskellige aldre og køn, men også har vidt forskellige motivationsårsager, og vidt forskellige måder at lære på. Og det er her mit primære drive ligger, for at indgå i rollen som børne- og breddekoordinator for U5-U9 i MG & BK – at vi skal rumme alle børn uanset fodboldfærdigheder, motivationsfaktorer og optimale læringsmåder. Al sport skal være sjovt, og et frirum til at udvikle sig og lære. Hvis vi arbejder med de rette rammer for børnefodbolden, så tror jeg, vi kan være med til, at skabe en sund start på foreningslivet for alle børn i Middelfart, og være med til at skabe nogle af de stærkeste fællesskaber på klubplan.

Jeg glæder mig på alle måder til at arbejde med udviklingen i klubben for de alleryngste, hvor vi også tidligt skal stå meget stærkere på pigesiden, og have et tilbud til børn allerede fra de har taget deres første skridt”

Med venlig hilsen
Birgitte Wænnerstrøm